Dijital Oyun Bağımlılığı Değerlendirme Anketi

Ölçeğin Puanlanması

Asla 1, Nadiren 2, Bazen 3, Sık sık 4 ve Çok sık 5 puan alır. Tüm maddeler aynı şekilde puanlanır ve toplanır. Tersine madde yoktur. Ölçek tek boyutludur. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek puan 45’tir. Puanların yükselmesi İnternet Oyun Oynama Bozukluğu/Bağımlılık riskinin yükselmesi olarak yorumlanır. 45 üzerinden 36 puan yüksek bağımlılık riskine işaret etmektedir.

 

Atıf 

Arıcak, O. T., Dinç, M., Yay, M. ve Griffiths M. D. (2018). Internet Oyun Oynama Bozuklugu Ölçeği Kısa Formu’nun (IOOBÖ9-KF) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(4), 615-636. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.1.0027

Bu internet sitesi Ege Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'ndan Doç.Dr. Melis Palamar Onay, Uzm.Dr. Cumali Değirmenci ve Dr. Semir Yarımada tarafından sosyal sorumluluk projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Gormeduzeyim.com da yer alan testler tarama amaçlı hazırlanmış olup kesin medikal tavsiye olarak nitelendirilmemelidir. Görme ile ilgili şikayetinizin olması durumunda hekiminize başvurunuz.