top of page

Dijital Oyun Bağımlılığı Değerlendirme Anketi

Ölçeğin Puanlanması

Asla 1, Nadiren 2, Bazen 3, Sık sık 4 ve Çok sık 5 puan alır. Tüm maddeler aynı şekilde puanlanır ve toplanır. Tersine madde yoktur. Ölçek tek boyutludur. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 9, en yüksek puan 45’tir. Puanların yükselmesi İnternet Oyun Oynama Bozukluğu/Bağımlılık riskinin yükselmesi olarak yorumlanır. 45 üzerinden 36 puan yüksek bağımlılık riskine işaret etmektedir.

 

Atıf 

Arıcak, O. T., Dinç, M., Yay, M. ve Griffiths M. D. (2018). Internet Oyun Oynama Bozuklugu Ölçeği Kısa Formu’nun (IOOBÖ9-KF) Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 5(4), 615-636. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.1.0027

bottom of page